03.04.2014 Tình dục

Thẳng thắn từ chối

Thẳng thắn từ chối 2

Đừng ngần ngại nói không khi bạn thấy mình chưa thật sự sẵn sàng.


Để thẳng thắng nói không với tình dục

Hãy lập một danh sách những thế mạnh của bạn, mục tiêu của bạn hay khát vọng của bạn. Nghiên cứu cho thấy những mối quan hệ tình dục có thể cản trở thành công của một người hay khả năng tập trung vào học hành và mục tiêu trong tương lai của người đó.

Những người đã tìm được muc tiêu cho cuộc sống của mình thường có xu hướng điều khiển sức khỏe, bản năng giới tính và trách nhiệm trong việc sinh sản.


Những điều quan trọng bạn nên nhớ

- Một người con trai thực sự quan tâm đến bạn sẽ sẵn sàng chờ. Anh ấy sẽ coi trọng bạn hơn nếu bạn biết bảo vệ niềm tin của mình.

- Tình dục có thể trở thành một hành động vụng về của tuổi mới lớn. Hai người yêu nhau nên nói chuyện thẳng thắng và cởi mở. Từ đó bạn sẽ thấy được trách nhiệm đối với nhau cũng như sự cần thiết của việc chờ đến lúc tất cả đã sẵn sàng

- Quyết đoán ngay từ đầu để bảo vệ niềm tin của bạn. Vượt rào do sức ép từ ai đó luôn để lại hậu quả xấu. Chấp nhận đòi hỏi của người ấy không làm người ta yêu bạn hơn. Bạn cũng sẽ không cảm thấy bức rức nếu quyết định là của bạn và chỉ của bạn mà không bị ảnh hưởng bởi ai khác.

- Bạn có quyền quyết định đối với cơ thể bạn, cuộc sống của bạn và tương lai của bạn. Nếu bạn nói "không" và người yêu của bạn không tôn trọng điều đó hãy học cách nói "tạm biệt" với anh ta.