30.01.2013 Hoạt động

MV Bye Bye Label - Sống Thật Một Cá Tính