Loader
girlspace back button buynow button
product highlight
section heading
product
product

Tìm hiểu thêm

CTA Button
product bg
corner
product

Dài và rộng hơn
28cm

text-1

Diện tích
thấm hút

mở rộng

text-2

tăng cường
lượng bông

text-3

^ So với băng Kotex Ban ngày thông thường

Bộ đôi sản phẩm Kotex Ngày Nhiều CTA Button

product bg

Bộ đôi sản phẩm
Kotex
ngày nhiều

product-1

Kotex Ngày Nhiều KHÔ THOÁNG
Mặt Lưới product 1 thumb

product-2

Kotex Ngày Nhiều SIÊU MỀM
Mặt Bông product 1 thumb

Hỏi chuyên gia

Hỏi chuyên gia

+