28.03.2016 Tự tin là chính mình

Sống thật với đam mê

Ai đó nói rằng, con đường đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Nhưng ngay cả cô-ong-chăm-chỉ như Chi Pu,  nếu không có ai "cứu bồ" lúc bị "đuối" và mất lòng tin trên những bước đi đầu của sự nghiệp, Chi đã không thể theo đuổi đam mê và thành công như hôm nay rồi. Lần đầu trên Hội Bạn Gái Kotex, Chi Pu sẽ kể một kỷ niệm về sự giúp đỡ từ chị bạn ngày xưa. Biết đâu, bạn sẽ nhớ về một người từng cho mình lời khuyên hồi ấy thì sao!