08.10.2012 Đối mặt khó khăn

Đừng đi mua quần chip một mình

Đừng đi mua quần chip một mình


Vì sự thật là, tớ từng gặp một người bán hàng... biến thái, hix!

 

Dung di mua quan chip mot minh

Dung di mua quan chip mot minh

Dung di mua quan chip mot minh

Dung di mua quan chip mot minh

Dung di mua quan chip mot minh

Dung di mua quan chip mot minh

 

(ione.net)