09.10.2014 Câu chuyện của tôi

Gọi đến trường học

goi dien den truong hoc 1

"Xin chào! Đây là máy trả lời tự động của trường tiểu học Tháng Ba. Hãy ấn số thích hợp để gặp đúng người trợ giúp!"

- Để nói dối tại sao con bạn lại nghỉ học - ấn số 1.    

- Để biện hộ về việc con bạn không hoàn thành bài tập về nhà - ấn số 2.    

- Để phàn nàn về công việc của chúng tôi - ấn số 3.    

- Để chửi bới ban giám hiệu - ấn số 4.    

- Để trách móc tại sao bạn không nhận được những thông tin chúng tôi đã đính kèm trong các lá thư chúng tôi đã gửi cho bạn - ấn số 5.    

- Để phàn nàn về bữa trưa ở trường - ấn số 6.    

- Để phàn nàn về chỗ nằm ngủ buổi trưa ở trường - ấn số 7.    

- Để đòi đổi giáo viên lần thứ ba trong năm - ấn số 8.    

- Để giao phó hoàn toàn con cái của bạn cho chúng tôi - ấn số 9.    

- Để phàn nàn về điều kiện của lớp học - ấn số 0.    

- Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống là cuộc sống và con bạn phải chịu trách nhiệm cho cách cư xử của chúng khi ở trên lớp và rằng đó không hoàn toàn do lỗi của giáo viên thì bạn hãy gác máy xuống.

Chúc bạn một ngày vui vẻ!