18.05.2014 Câu chuyện của tôi

Bí quyết của cuộc đời

Bí quyết của cuộc đời 1

Thưa ông, cháu biềt ông là một người rầt uyên bàc. Cháu muốn ông chỉ cho cháu bí quyết của cuộc đời!
Người đàn ông đáp:

Ta đã suy nghĩ về điều này cả cuộc đời mình. Theo ta, bí quyết ấy có thể tóm lại trong bốn từ.

Thứ nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn sồng cho đời mình.

Thứ hai là tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân mình, dựa trên những suy nghĩ chín chắn về những giá trị mà mình sẽ sống.

Thứ ba là ước mơ. Ước mơ về những điều có thể, dựa trên niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những gía trị đã lựa trọn.

Cuồi cùng là dám làm, dám thử thách dám đương đầu với cuộc sống, dám chấ̀p nhận mạo hiễm để biến ước mơ của mình thành sự thật, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị sống đã lựa trọn.

Và người đàn ông lớn tuổi ấy chính là E.Disney. Người đã nói với cậu bé: suy nghĩ , tin tưởng, ước mơ và dám làm.\