27.03.2014 Câu chuyện của tôi

Bắt đầu lại

Bắt đầu lại 2

Bắt đầu lại để cảm nhận cuộc sống tuyệt vời khi bạn còn là một chú bé con/cô bé con và để được sống lại những tháng ngày tuyệt vời đó.


Một trong những điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể làm trong cuộc sống là bắt đầu lại. Bắt đầu lại để nhìn lại mình ngày xưa khi bạn đang mạnh mẽ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bắt đầu lại để nhớ về những điều đã mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và để tiếp tục tạo ra những cái như thế.

Bắt đầu lại để cảm nhận cuộc sống tuyệt vời khi bạn còn là một chú bé con/cô bé con và để được sống lại những tháng ngày tuyệt vời đó.

Bắt đầu lại để quên đi những điều đã khiến bạn phải mệt mỏi:

Những vấn đề không còn ảnh hưởng nữa

Những giọt nước mắt không đáng phải nhỏ nữa

Những lo lắng không đáng phải hiện lên trên khuôn mặt bạn

Và để bắt đầu một ngày mới:

Khi chúng ta đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, hiểu biết hơn

Khi mọi vấn đề đã là quá khứ

Hạnh phúc ở hiện tại

Và viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai

Hãy bắt đầu lại…