07.02.2014 Câu chuyện của tôi

Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời

Khoảng thời gian đẹp nhất trong đời 2

Suốt cuộc đời tôi cứ mãi đi kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Đâu là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời?" cho đến khi tôi gặp một ông lão.


Tôi đã hỏi ông: "Khoảng thời gian nào là đẹp nhất trong đời cụ?" và ông đã cho tôi câu trả lời, tôi không ngờ nó lại đơn giản như thế:

"Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi sống cùng bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc, chỉ bảo. Tất cả mọi điều bố mẹ làm đều là vì tôi. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."

"Khi tôi đi học và được học hỏi những kiến thức mới mẻ phục vụ cho ngày hôm nay, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."

"Khi tôi được nhận công việc đầu tiên, bắt đầu biết chịu trách nhiệm và được trả công cho những cố gắng, nỗ lực của mình, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."

"Khi tôi gặp vợ tôi và chúng tôi yêu nhau, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi."

"Khi tôi chuyển đến nơi tôi đang sống hiện nay và bắt đầu cuộc sống gia đình mới của mình, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."

"Khi tôi là một ông bố trẻ và được nhìn thấy con cái của mình chơi đùa, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi."

"Và bây giờ khi tôi 79 tuổi, tôi có trong tay sức khỏe, vợ con, và tâm hồn thanh thản, đây là khoảng thòi gian đẹp nhất trong đời tôi."