26.11.2013 Câu chuyện của tôi

Cái giá của sự trung thực

Cái giá của sự trung thực 2

Một buổi chiều thứ 7 đầy nắng ở thành phố Oklahama tôi cùng một người bạn và hai dứa con của anh dến chơi tại một câu lạc bộ. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: vé bao nhiêu? bán cho tôi 4 vé.


Người bán vé trả lời: 3 đôla một vé. Chúng tôi đạc biệt miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi các cậu bé này bao nhiêu tuổi?

Đứa lớn 7 tuổi còn đứa bé lên 4 - bạn tôi trả lời - như vậy là tôi phải trả cho ông 9 đôla tất cả.

Người đàn ông ngước lên nhìn bạn tôi với cặp mắt ngạc nhiên: sao ông không nói đứa lớn mới chỉ 6 tuổi như vậy có phải là sẽ tiết kiệm dược 3 đôla không?

Bạn tôi nhìn người bán vé và nói: Dĩ nhiên tôi có thể nói như thế và ông cũng sẽ không nhận ra nhưng bọn trẻ biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của bọn trẻ và lòng trung thực của mình chỉ với giá 3 đôla.