12.11.2013 Câu chuyện của tôi

Ai sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời!

Ai sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời! 2

Cha mẹ có thể đi với tôi đến trước cổng trường học. Rồi tôi đi vào, một mình... 

Thầy cô có thể đưa tôi sang sông, đưa tôi đến trước ngưỡng cửa cuộc đời. Và tôi bước vào, một mình...

Bạn bè đồng nghiệp có thể đi cùng tôi đến trước bậc thềm của cơ hội. Và tôi gõ cửa, một mình...

Chồng tôi có thể đưa tôi đến trước cửa phòng hộ sinh. Rồi, tôi vào phòng, một mình...

Các con tôi sẽ theo tôi đến trước cổng địa ngục nếu tôi may mắn. Nhưng rồi, tôi cũng sẽ phải vào đó, một mình...

Khi bạn đã tư duy hay tồn tại trên cõi đời này, đừng bận tâm rằng bạn có những ai bên cạnh, bạn được giúp đỡ từ những nguồn lực nào, có ai chia sẻ cùng bạn niềm vui nỗi buồn hay không...Hãy xác định xem, bạn có những lợi thế gì từ bản thân, bạn có thể nắm bắt những cơ hội nào, và bạn sẽ phải đạt được những mục đích gì. Ngay cả khi bạn vấp ngã, cũng hãy đứng dậy bằng chính đôi chân vừa vấp ngã ấy!

Đừng bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào. Hãy tự lực!

Và bạn sẽ nhận ra giá trị mà bạn thật sự lao động để có được!