20.04.2017 Bí kíp dành cho bạn gái

Những cách nói thay thế cho "Bạn đang trong chu kì kinh nguyệt"

Có gì phải ngại khi ngày đèn đỏ đến? Để Kotex chỉ bạn một số cách nói sáng tạo, vui và nhẹ nhàng có thể thay thế cho "BẠN ĐANG TRONG CHU KỲ KINH NGUYỆT" nhé!

1. Mình lại đến tháng rồi.

2. Mình nghĩ hôm nay mình sẽ mặc màu đỏ.

3. Hôm nay mình gặp đèn đỏ ý mà.

4. Cơ thể mình đã đến ngày bảo trì.

5. Chỉ là đến tuần cá mập thôi.

6. Hôm nay là ngày của "hội bạn gái Kotex" nè.
Còn bạn thì sao? Bạn còn cách nào khác thú vị để thay thế cho "ngày đèn đỏ" không? Chia sẻ với Kotex liền nha!