09.05.2014 Chăm sóc cơ thể

Bỏ thuốc lá như thế nào?

Bỏ thuốc lá như thế nào? 1

Thực sự muốn

Bỏ thuốc lá không phải là một việc dễ. Chỉ khi nào bạn cảm thấy mình thực sự muốn bỏ thì bạn mới có thể chiến thắng được bản thân để không bị …tái nghiện.


Không bao giờ là quá muộn

Nhiều người không bỏ thuốc lá vì tặc lưỡi nghĩ rằng "dù sao mình cũng hút lâu rồi, hại thì nó cũng đã hại rồi". Họ không biết rằng việc bỏ thuốc lá không bao giờ là muộn, mỗi điếu thuốc bạn hút thêm là thêm một ít nguy hiểm cho cơ thể. Vì vậy, bỏ được sớm lúc nào là hay lúc ấy.


Đề nghị được nhắc nhở

Nếu bạn cảm thấy một mình không đủ sức để "chiến đấu" thì hãy nhờ người thân hay bạn bè nhắc nhở mỗi khi bạn lại có ý định tìm đến thuốc lá.


Ghi nhớ tác hại

Việc ghi nhớ sự có hại của thuốc lá cũng như những ích lợi mà việc bỏ thuốc lá mang lại sẽ khiến bạn có thêm động lực để thực hiện quyết tâm.


Nơi có người hút thuốc lá

Nhìn thấy những người hút thuốc sẽ khiến bạn thèm thuốc trở lại nhất là trong những thời điểm nhạy cảm như đang cố gắng bỏ thuốc hay là mới bỏ thuốc được một thời gian ngắn.


Tiếng mời gọi của cơn nghiện

Nếu bạn không mạnh mẽ bạn có thể sẽ đầu hàng cơn thèm thuốc. Do vậy, tuyệt đối kiên quyết không nghe theo tiếng gọi của cơn nghiện.