10.10.2012 Bệnh lây lan qua đường TD

Vi khuẩn chlamydia - khắc tinh của chữ X thứ 3