15.11.2013 Cậu bé

Dương vật dài bao nhiêu mới là chuẩn?

Độ dài dương vật 2

Ở nam giới, không có mối liên hệ chặt chẽ nào giữa kích cỡ của dương vật trong trạng thái bình thường với chiều dài tổng thể khi cương cứng.


Trong một nghiên cứu với 80 người đàn ông, các nhà khoa học phát hiện kích cỡ từ dương vật từ lúc bình thường đến lúc cương cứng thay đổi rất khác nhau, từ gần 1/4 inch cho tới 3,5 inch.

Chưa nói tới ý nghĩa về mặt lâm sàng của những dữ liệu này nhưng rõ ràng ý nghĩa của nó trong phòng thay đồ là rất đáng kể. Bạn không thể khẳng định "chắc nịch" rằng một anh chàng có dương vật lớn ở trạng thái bình thường sẽ đạt kích thước to hơn khi cương cứng và ngược lại.

Một phân tích khác với hơn một nghìn lần đo do nhà nghiên cứu tình dục Alfred Kinsey thực hiện cho thấy, những dương vật bình thường ngắn sẽ đạt chiều dài gấp đôi khi cương cứng so với những dương vật bình thường dài hơn.

Một dương vật không đạt chiều dài đủ khi cương cứng được gọi là "show-er" còn một dương vật khi cương cứng có chiều dài đáng kể thì gọi là "grower". Đây không phải là những thuật ngữ y học và cũng không có bất cứ ngưỡng khoa học nào được đặt ra cho hai loại này.

Các dữ liệu của Kinsey cho thấy, hầu hết dương vật không phải thuộc loại show-er hay grower tuyệt đối. Khoảng 12% dương vật tăng được gần 1/3 tổng chiều dài và khoảng 7% tăng được gấp đôi chiều dài khi cương cứng.